Các lỗi thường gặp khi truy cập website báo lỗi

Khi bạn truy cập vào website của mình không được thì có rất nhiều nguyên nhân, Mỗi nguyên nhân sẽ trả về mã lỗi khác nhau. Các mã lỗi thường gặp sẽ như sau:

 1. 400 Bad File Request: Lỗi tại bạn gõ… sai cú pháp đường dẫn hoặc gõ sai vị trí của dấu chấm, dấu phẩy.
 2. 404 File Not Found: Trang, tệp tin mà bạn truy cập đã bị xóa hoặc do bạn gõ sai đường dẫn
 3. 403 Forbidden/Access Denied: Khi bạn gõ sai mật khẩu để truy cập vào một folder của website thì sẽ nhận được thông báo này.
 4. 408 Request Timeout: Lỗi này thông báo server đã ngưng đáp ứng thông tin do quá thời gian quy định. Nguyên nhân gây ra là do server xử lý thông tin chậm, đường truyền bị ngẽn hoặc là kích thước file yêu cầu quá lớn.
 5. 500 Internal Error: Đây là một lỗi thường hay gặp nhất khi các webmaster xử lý máy chủ, họ có thể nhầm một số bước nên gây ra lỗi 500. Một nguyên nhân gây ra lỗi này đó là khi xử lí .htaccess (thí dụ như tập tin này bị sai cú pháp, hoặc máy chủ không có các phần mở rộng để xử lí 1 số chỉ thị đặc biệt của nó: ví dụ trong .htaccess dùng RewriteRule mà máy chủ lại không cài modRewrite chẳng hạn…)
 6. 501 Not Implemented: Lỗi không thể thực hiện yêu cầu của bạn với trang web
 7. 502 Service Temporarily Overloaded: Lỗi 502 do tình trạng bị nghẽn, tắc mạng có thể là do nhiều người truy cập quá nên gây ra tình trạng quá tải, hoặc là hết băng thông.
 8. 503 Service Unavailable: Có 500, 501, 502 thì sẽ có 503, lỗi 503 à do server bận hoặc quá tải, Server đang có sự thay đổi, hoặc mạng của bạn bị “đứt”.

Còn khi bạn truy cập không được mà không hiển thị mã lỗi nào cả thì làm sao có thể xác định được nguyên nhân? Bạn yên tâm, các trình duyệt web hiện nay đủ thông minh để hiển thị cho bạn biết nguyên nhân. Ở đây, mình sẽ liệt kê các mã lỗi mà trình duyệt phổ biến nhất thế giới – Chorme hiển thị:

 1. ERR_NAME_NOT_RESOLVED: Tên máy chủ (địa chỉ web) không tồn tại.
 2. ERR_INTERNET_DISCONNECTED: Thiết bị này chưa được kết nối Internet.
 3. ERR_CONNECTION_TIMED_OUT hoặc ERR_TIMED_OUT: Trang web mất quá nhiều thời gian để kết nối. Kết nối Internet của bạn có thể quá chậm hoặc trang web có thể quá bận.
 4. ERR_CONNECTION_RESET: Điều gì đó đã xảy ra làm gián đoạn kết nối của bạn với trang web.
 5. ERR_NETWORK_CHANGED: Thiết bị của bạn bị ngắt kết nối khỏi mạng hoặc đã kết nối với mạng mới trong khi tải trang.
 6. ERR_CONNECTION_REFUSED: Trang web không cho phép Chrome được kết nối.
 7. ERR_CACHE_MISS: Trang web cần thông tin mà bạn đã nhập trước đó để được gửi lại.
 8. ERR_EMPTY_RESPONSE: Trang web này chưa gửi bất kỳ dữ liệu nào và có thể đã ngừng hoạt động.
 9. ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR: Trang web đã gửi dữ liệu mà Chrome không hiểu.
 10. BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT: Đăng nhập vào trang web (ví dụ: trang web của cơ quan hoặc ngân hàng) không hoạt động do chứng chỉ ứng dụng bị lỗi.
 11. ERR_CONTENT_DECODING_FAILED: Lỗi xảy ra do zlib.output_compression bị disabled

Trả Lời