Cấu hình Email Relay cho Plesk trên Windows Server sử dụng Mail Enable

Trường hợp dịch vụ mail trên server Plesk bị block do blacklist, chúng ta có thể cấu hình relay sang một SMTP server khác để dịch vụ mail hoạt động bình thường.

Đầu tiên, chúng ta Remote Desktop quyền “Administrator

Nhấn chọn Start >> All Programs >> Mail Enable >> MailEnable

 

Cấu hình Email Relay

Trên cửa sổ quản lý MailEnableAdmin truy cập MailEnable Management  >> Servers >> Localhost (hoặc tên server) >> Services and Connectors chuột phải vào SMTP chọn Properties

Cấu hình Email Relay

 

Nhấn chọn Smart Host và nhập thông tin SMTP Server

Cấu hình Email Relay

IP/Domain: Địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ SMTP Server

Port: Để mặc định 25

Nhập thông tin chứng thực như hình trên.

Nhấn chọn OK để kết thúc.

 

Trả Lời