Chia sẻ key cài đặt tất cả các phiên bản Windows

Key cài đặt là Key mà bạn có thể nhập vào lúc cài đặt để bỏ qua bước nhập key hoặc khi các bạn cần Download file ISO bằng công cụ Media Creation Tool

Lưu ý: Key cài đặt không có tác dụng kích hoạt Windows

  1. Windows Vista
Windows Vista StarterX9PYV-YBQRV-9BXWV-TQDMK-QDWK4
Windows Vista Home BasicRCG7P-TX42D-HM8FM-TCFCW-3V4VD
Windows Vista Home PremiumX9HTF-MKJQQ-XK376-TJ7T4-76PKF
Windows Vista Business4D2XH-PRBMM-8Q22B-K8BM3-MRW4W
Windows Vista UltimateVMCB9-FDRV6-6CDQM-RV23K-RP8F7
  1. Windows 7 
Windows 7 Starter7Q28W-FT9PC-CMMYT-WHMY2-89M6G
Windows 7 Home BasicYGFVB-QTFXQ-3H233-PTWTJ-YRYRV
Windows 7 Home PremiumRHPQ2-RMFJH-74XYM-BH4JX-XM76F
Windows 7 ProfessionalHYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487
Windows 7 UltimateD4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV
Windows 7 EnterpriseH7X92-3VPBB-Q799D-Y6JJ3-86WC6
Windows 7 Starter ND4C3G-38HGY-HGQCV-QCWR8-97FFR
Windows 7 Home Basic NMD83G-H98CG-DXPYQ-Q8GCR-HM8X2
Windows 7 Home Premium ND3PVQ-V7M4J-9Q9K3-GG4K3-F99JM
Windows 7 Professional NBKFRB-RTCT3-9HW44-FX3X8-M48M6
Windows 7 Ultimate NHTJK6-DXX8T-TVCR6-KDG67-97J8Q
Windows 7 Enterprise NBQ4TH-BWRRY-424Y9-7PQX2-B4WBD
Windows 7 Starter EBRQCV-K7HGQ-CKXP6-2XP7K-F233B
Windows 7 Home Basic EVTKM9-74GQY-K3W94-47DHV-FTXJY
Windows 7 Home Premium E76BRM-9Q4K3-QDJ48-FH4F3-9WT2R
Windows 7 Professional E3YHKG-DVQ27-RYRBX-JMPVM-WG38T
Windows 7 Ultimate ETWMF7-M387V-XKW4Y-PVQQD-RK7C8
Windows 7 Enterprise EH3V6Q-JKQJG-GKVK3-FDDRF-TCKVR
  1. Windows 8
Windows 8FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
Windows 8 (ARM)6D4CN-WMGRW-DG8M6-XX8W9-3RPT8
Windows 8 (Country Specific)XYNVP-TW798-F8893-7B89K-8QHDK
Windows 8 (Single Language)XBRND-QDJTG-CQJDB-7DRBW-RX6HB
Windows 8 ProfessionalXKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
Windows 8 Professional with WMCRR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW
Windows 8 Enterprise32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 NVDKYM-JNKJ7-DC4X9-BT3QR-JHRDC
Windows 8 Professional NBHHD4-FKNK8-89X83-HTGM4-3C73G
Windows 8 Enterprise NNCVKH-RB9D4-R86X8-GB8WG-4M2K6
  1. Windows 8.1 
Windows 8.1334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Windows 8.1 (ARM)NK2V7-9DWXG-KMTWQ-K9H9M-6VHPJ
Windows 8.1 (Country Specific)TNH8J-KG84C-TRMG4-FFD7J-VH4WX
Windows 8.1 (Single Language)Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC
Windows 8.1 ProfessionalGCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional with WMCGBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
Windows 8.1 EnterpriseFHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
Windows 8.1 N6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89
Windows 8.1 Professional NJRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KC
Windows 8.1 Enterprise NNDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW
  1. Windows 10
Windows 10 HomeTX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Home Single LanguageBT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
Windows 10 Home Country Specific  N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
Windows 10 EducationYNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
Windows 10 Enterprise
Windows 10 ProVK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
  1. Windows Server 2008/2012/R2
Windows Server 2008 StandardTM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 WebWYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 HPCRCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 EnterpriseYQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Itanium7YKJ4-CX8QP-Q23QY-7BYQM-H2893
Windows Server 2008 Datacenter7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows SBS 2008 StandardPHYFD-HQ4XW-78PR4-2CXKF-V67KJ
Windows SBS 2008 Premium4TMY4-8JG4B-VKY8X-6TVDH-J7XFV
Windows Server 2008 R2 Foundation36RXV-4Y4PJ-B7DWH-XY4VW-KQXDQ
Windows Server 2008 R2 StandardYC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Web6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPCTT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Enterprise489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 ItaniumGT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
Windows Server 2008 R2 Datacenter74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Hyper-V Server 2008 R2Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
Windows MultiPoint Server 2010736RG-XDKJK-V34PF-BHK87-J6X3K
Windows SBS 2011 StandardYT76W-VD3W9-QDCK4-9QFPX-WQY4J
Windows SBS 2011 PremiumBXQQP-Q6Q6D-TR7TR-3YXQW-VFHKM
Windows Home Server 2011 StandardBTMWJ-8KHD9-B9BX8-J7JQ9-7M6J2
Windows Home Server 2011 PremiumYQXDR-G2MBV-63VW2-JX8J2-FVTVG
Windows Server 2012 FoundationPN24B-X6THG-274MF-YHM9G-H8MVG
Windows Server 2012 StandardVN93G-8PVT3-W2X3H-F3X87-FJMTW
Windows Server 2012 Datacenter2GMNX-8K7D2-X968C-7P62F-8B2QK
Windows Server 2012 Storage ServerRD9XF-6N3MC-2P2R3-MK2WX-C7GCW
Windows Multipoint Server 2012 Standard32TNQ-HMFWQ-8R933-X6VYY-WHRFX
Windows Multipoint Server 2012 PremiumCBR2N-2HG39-2TGGT-GQB27-46V47
Windows Server 2012 Standard CoreVN93G-8PVT3-W2X3H-F3X87-FJMTW
Windows Server 2012 Datacenter Core2GMNX-8K7D2-X968C-7P62F-8B2QK
Windows Server 2012 R2 EssentialsKNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows Server 2012 R2 Foundation7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
Windows Server 2012 R2 StandardD2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 DatacenterW3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Storage Server StandardH2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
Windows Server 2012 R2 Storage Server Workgroup8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
Windows Server 2012 R2 Essentials Core326N4-6GMBX-PD2QT-M7HX4-TVHM8
Windows Server 2012 R2 Foundation Core7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
Windows Server 2012 R2 Standard CoreNB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
Windows Server 2012 R2 Datacenter CoreBH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
Windows Server 2012 R2 Storage Server Standard CoreH2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
Windows Server 2012 R2 Storage Server Workgroup Core8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2