Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin

Bước 1: Kiểm tra và update version DirectAdmin lên bản 1.5 hoặc cao hơn

Kiểm tra version của control DirectAdmin


 

Bước 2: Bật tính năng Let’s Encrypt trên DirectAdmin


 

Bước 3: Bật SNI trên DirectAdmin


 

Bước 4: Khời động lại dịch vụ DirectAdmin


 

Bước 5: Update license Let’s Encrypt


 

Bước 6: Update web-server configs trên DirectAdmin


 

Trả Lời