Hướng dẫn Cấu Hình Tối Ưu Nginx Và PHP-FPM

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tối ưu Nginx và PHP-FPM, mục đích chung của việc này là giúp Nginx và PHP-FPM hoạt động hiệu quả hơn, sử dụng tài nguyên hợp lý hơn, thông qua đó tăng cường khả năng chịu tải của toàn bộ hệ thống, không lãng phí tài nguyên vô ích.

Trong bài viết này chúng tôi bỏ qua phần cài đặt và cấu hình cơ bản cho Nginx và PHP-FPM, hoặc nếu bạn chưa hiểu việc cài đặt có thể sử dụng lệnh sau đây để cài đặt toàn bộ các thành phần cần thiết.

Mặc định sau khi cài đặt thành công, các file cấu hình của Nginx sẽ nằm tại /etc/nginx và các file cấu hình PHP-FPM sẽ nằm tại /etc/php-fpm.d. Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình Nginx trước.

I. NGINX

Mở file /etc/nginx/nginx.conf và điều chỉnh theo các hướng dẫn sau.

Đầu tiên các bạn phải biết công thức max_clients = worker_processes * worker_connections, số lượng người truy cập tối đa Nginx có thể phục vụ bằng thông số worker_processes nhân với worker_connections. Mặc định sau khi cài đặt Nginx thì worker_processes là 1 và worker_connections là 1024.

Các bạn cần chỉnh lại worker_processes bằng với số lượng CPU core bạn được sử dụng, hoặc của VPS/Dedicated của bạn. Thường lúc đăng ký VPS sẽ có số lượng CPU Core có thể sử dụng hoặc bạn có thể xem số CPU Core thông qua lệnh sau:

Trong trường hợp này là 4, các bạn chỉnh sửa thông số worker_processes thành 4. Tuy nhiên nếu bạn có ít hơn 4 thì không nên ghi khống bởi như vậy hệ thống sẽ hoạt động không ổn định và lỗi.

Với worker_connections mặc định là 1024 và worker_processes đã được điều chỉnh thành 4 như trên thì số lượng người truy cập tối đa đã lên đến 1024 * 4 = 4096. Con số này là đủ lớn nên bạn không cần thay đổi gì thêm, trường hợp bạn chỉ có 2 CPU Core nhưng muốn nâng cao số lượng truy cập có thể phục vụ bạn có thể nâng worker_connections lên thành 2048, nhưng điều này đôi khi xảy ra lỗi trên một số VPS, nên bạn cần thêm thông số sau đây vào file nginx.conf, ngay trên worker_connections.

Các bạn cũng nên xóa thông tin phiên bản của Nginx đang sử dụng và các thông tin quan trọng của Nginx bằng việc sửa hoặc bổ sung thông số

Các bạn cũng cần thiết giới hạn kích thước body của các http request và buffer dùng xử lý http request thông qua việc thêm hai thông số sau đây vào file cấu hình

Các bạn cũng nên yêu cầu client cache lại các file tĩnh và ít bị thay đổi, điều đó giúp bạn tiết kiệm băng thông hơn vì không phải tải lại các file tĩnh đó, bạn thêm nội dung sau đây vào từng virtual host trên Nginx. Ngoài ra khi truy cập các file tĩnh cũng không nên log lại vì quá trình ghi log sẽ làm giảm tốc độ xử lý của Nginx, chúng ta bỏ luôn việc log khi truy cập các file tĩnh.

Thông thường việc liên lạc giữa Nginx và PHP-FPM sẽ sử dụng tcp socket, việc này sẽ làm chậm tốc độ đáng kể so với sử dụng unix socket, do đó bạn cần chỉnh lại thay vì sử dụng tcp socket nên sử dụng unix socket cho việc truyền tải thông tin, đặt biệt nếu sử dụng ssd thì việc này sẽ càng hiệu quả.

Nên chuyển thành như sau

Các bạn cũng không nên cho phép truy cập các file hoặc thư mục ẩn, file và thư mục ẩn trên Linux sẽ có dấu chấm (.) trước tên file, thư mục. Do đó bạn có thể cấu hình như sau để không cho phép truy cập trực tiếp vào.

II. PHP-FPM

Một file cấu hình PHP-FPM tương tự như sau

Thực sự đối với PHP-FPM các bạn chỉ cần quan tâm đến các thông số sau : pm, pm.max_children, pm.start_servers, pm.min_spare_servers và pm.max_spare_servers. Trong đó pm là chế độ quản lý process của PHP-FPM, bao gồm có static, ondemand, dynamic. Thường chúng ta sử dụng dynamic như trên. Theo đó thì ý nghĩa các thông số pm.max_children, pm.start_servers, pm.min_spare_servers, pm.max_spare_servers lần lượt sẽ là số process con (child processes) tối đa được tạo (tương đương tổng số request có thể phục vụ), tổng số child processes được tạo khi khởi động php-fpm (được tính bằng công thức min_spare_servers + (max_spare_servers – min_spare_servers) / 2 ), tổng số child process nhàn rỗi tối thiểu được duy trì và cuối cùng là tổng số child process nhàn rỗi tối đa được duy trì.

Đặt biệt trong đó có tham số pm.max_requests, đây là tổng số request mà child process xử lý trước khi được tái tạo lại. Với WordPress các bạn có thể đặt con số này nhỏ, tương đương 200 đến 300, việc này rất hiệu quả khi giảm thiểu được tình trạng memory leak do các plugin trên WordPress gây ra.

Dựa vào trong tình hình thực tế của VPS, server của bạn mà điều chỉnh các con số trên cho phù hợp. Bạn cũng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ tại một nhà cung cấp lớn, uy tín và chất lượng như Công Nghệ VPS để được tư vấn và cài đặt giúp.

Ví dụ file config PHP-FPM thường được Công Nghệ VPS tư vấn sử dụng cho các source code như Xenforo và vBB cho forum vừa và nhỏ như sau