Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Ubuntu 12.04

WordPress là một bộ mã nguồn mở miễn phí xây dựng blog và website bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL. Theo thống kê năm 2013 cho thấy có đến xấp xỉ 20% các trang web nằm trong top 10 triệu trang web hàng đầu thế giới đang sử dụng WordPress.

Để cài đặt WordPress và bắt đầu với cấu hình trang của mình, bạn cần có một server với quyền root.
Trước tiên, bạn cần cài đặt LAMP (Apache, PHP, MySQL) trên server.

1. Tải WordPress

Đến folder www (hoặc folder chứa nội dung website)


Giải nén:


2. Tạo database

Tạo cơ sở dữ liệu để sử dụng.
Truy cập vào MySQL Shell:


Tạo database:


Tạo user:

Set password cho user:


Set quyền cho user truy cập vào database, câu lệnh này set toàn bộ quyền thao tác với database cho user “wordpressuser”:


Thoát khỏi MySQL shell:


3. Cài đặt WordPress

Tạo file wp-config.php


Mở file:


Điền thông tin database, user, password vào:


Copy tất cả file trong folder wordpress ra ngoài folder www


Chuyển owner của thư mục wordpress sang user của apache, điều này giúp bạn bảo mật hơn cho website của mình.


Giờ bạn có thể tiến hành cấu hình trang của mình bằng cách truy cập http://localhost/wp-admin/install.php

wordpress

Điền thông tin, đăng nhập và bạn có thể bắt đầu cấu hình trang của mình.